ค้นหาบุคลากร

ผลการค้นหาบุคลากร
ลำดับ ชื่อ-สกุล เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 080-948-4445,02-288-5547 อีเมล : specialset2013@hotmail.com