เรียน สพม. / สพป. ทุกแห่ง    

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ระบบเปิดให้ เพิ่ม แก้ไข ปรับปรุง และยืนยันข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
ตามระยะเวลาที่กำหนด

1.โรงเรียนเพิ่ม แก้ไข ปรับปรุงและยืนยันข้อมูลได้ทันที ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2564
แบ่งการยืนยันข้อมูล ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
1.1 ระหว่างวันที่ 20 -29 ต.ค.2564 รายชื่อ สพป./สพม.
1.2 ระหว่างวันที่ 1 - 10 พ.ย.2564 รายชื่อ สพป./สพม.
คู่มือยืนยันข้อมูลนักเรียนสำหรับโรงเรียน
2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายืนยันข้อมูล วันที่ 12 - 15 พฤศจิกายน 2564
ที่ ศธ. 04007/ว3308 คลิก
หนังสือนำส่ง
คู่มือยืนยันสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา

----------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ดูแลระบบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชน/วันเดือนปีเกิด
                          คลิก --> แบบฟอร์มแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชน/วันเดือนปีเกิด

ส่งมาที่ อีเมล : specialset2013@hotmail.com
                         
ผู้ดูแลระบบโรงเรียนสามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบได้ที่เมนูหน้าเว็บค่ะ
                          คลิก --> คู่มือการลงทะเบียนสำหรับเขตพื้นที่[อัพเดท]
                          คลิก --> คู่มือการลงทะเบียนสำหรับโรงเรียน[อัพเดท]

                          คลิก --> แบบคัดกรองคนพิการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โทร 0 2288 5547, 09 5656 2797 ประสานงานด้านการบันทึกข้อมูลระบบโปรแกรม SET
โทร 0 2288 5543-4 ประสานงานด้านการคัดกรองและการจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ

18 ตุลาคม 2564
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ

กรุณาใช้โปรแกรม Chrome ในการลงทะเบียนและกรอกข้อมูล : ติดตั้งโปรแกรม Chrome

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 09-5656-2797,02-288-5547 อีเมล : specialset2013@hotmail.com