ค้นหาผู้ใช้งานระดับเขตพื้นที่**ข้อแนะนำ**
กรุณาใช้โปรแกรม Chrome ในการลงทะเบียนและกรอกข้อมูล : ขอบคุณค่ะ

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 09-5656-2797,02-288-5547 อีเมล : specialset2013@hotmail.com