เรียน สพม. / สพป. ทุกแห่ง    

** ขณะนี้ระบบเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP และ IIP
ตรวจสอบข้อมูลผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษา
บักทึกน้ำหนัก ส่วนสูง บันทึกข้อมูลผลการเรียน อนุมัติสำเร็จการศึกษา จัดการสถานะนักเรียน การย้ายออก และอื่นๆ ของปีการศึกษา 2566 ตามระยะเวลาที่กำหนดในหนังสือ ที่ ศธ 04007.02/ว2457 ลงวันที่ 29 เมษายน 2567 คลิก หนังสือนำส่ง


ผู้ดูแลระบบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชน/วันเดือนปีเกิด
                          คลิก --> แบบฟอร์มแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชน/วันเดือนปีเกิด

ส่งมาที่ อีเมล : specialset2013@hotmail.com
                         
ผู้ดูแลระบบโรงเรียนสามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบได้ที่เมนูหน้าเว็บค่ะ
                          คลิก --> คู่มือการลงทะเบียนสำหรับเขตพื้นที่[อัพเดท]
                          คลิก --> คู่มือการลงทะเบียนสำหรับโรงเรียน[อัพเดท]

                          คลิก --> แบบคัดกรองคนพิการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โทร 0 2288 5547, 080 948 4445 ประสานงานด้านการบันทึกข้อมูลระบบโปรแกรม SET
โทร 0 2288 5543-4 ประสานงานด้านการคัดกรองและการจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ

29 เมษายน 2567
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ


 กรุณาใช้โปรแกรม Chrome ในการลงทะเบียนและกรอกข้อมูล : ติดตั้งโปรแกรม Chrome

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 080-948-4445,02-288-5547 อีเมล : specialset2013@hotmail.com