เรียน สพม. / สพป. ทุกแห่ง    

** เรียน ผู้รับผิดชอบข้อมูลนักเรียนพิการเรียนร่วม
พบว่ามีข้อมูลชื่อ - สกุล ของนักเรียนซ้ำ จำนวน 4,164 คน ตามรายชื่อเขต ชื่อโรงเรียน และขอให้ท่านประสานที่ e-Mail : specialset2013@hotmail.com หรือ โทร 0 2288 5547 เพื่อส่งข้อมูลให้ท่านตรวจสอบและจัดการสถานะชื่อ-สกุลที่ซ้ำออก คลิก ตรวจสอบรายชื่อเขตพื้นที่การศึกษา


หนังสือรายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม
ภาคเรียนที่ 1/2567 ที่ ศธ 04007.02/ว3250 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 คลิก หนังสือนำส่ง


แบ่งกลุ่มการยืนยันข้อมูลนักเรียน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย
1.1 วันที่ 31 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2567 รายชื่อ สพป./สพม.
1.2 วันที่ 17 - 28 มิถุนายน 2567 รายชื่อ สพป./สพม.
1.3 วันที่ 1 - 12 กรกฎาคม 2567 รายชื่อ สพป./สพม.
1.4 ปฏิทินการจัดทำข้อมูลปีการศึกษา 2567 ปฏิทินการจัดทำข้อมูลปีการศึกษา 2567
คู่มือยืนยันข้อมูลนักเรียนสำหรับโรงเรียน
2.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายืนยันข้อมูลนักเรียน วันที่ 15 - 19 กรกฏาคม 2567

ผู้ดูแลระบบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชน/วันเดือนปีเกิด
                          คลิก --> แบบฟอร์มแก้ไขเลขบัตรประจำตัวประชาชน/วันเดือนปีเกิด

ส่งมาที่ อีเมล : specialset2013@hotmail.com
                         
ผู้ดูแลระบบโรงเรียนสามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบได้ที่เมนูหน้าเว็บค่ะ
                          คลิก --> คู่มือการลงทะเบียนสำหรับเขตพื้นที่[อัพเดท]
                          คลิก --> คู่มือการลงทะเบียนสำหรับโรงเรียน[อัพเดท]

                          คลิก --> แบบคัดกรองคนพิการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โทร 0 2288 5547, 080 948 4445 ประสานงานด้านการบันทึกข้อมูลระบบโปรแกรม SET
โทร 0 2288 5543-4 ประสานงานด้านการคัดกรองและการจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ

29 พฤษภาคม 2567

กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ


 กรุณาใช้โปรแกรม Chrome ในการลงทะเบียนและกรอกข้อมูล : ติดตั้งโปรแกรม Chrome

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 080-948-4445,02-288-5547 อีเมล : specialset2013@hotmail.com