เรียน สพม. / สพป. ทุกแห่ง    
            คู่มือเพื่อใช้ประกอบการใช้งานระบบ ได้ตามลิ้งด้านล่าง
                          คลิก--> คู่มือโปรแกรมสำหรับโรงเรียน
                          คลิก--> คู่มือโปรแกรมสำหรับเขตพื้นที่
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โทร 0 2288 5547,09 5656 2797
30 ตุลาคม 2560
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ

กรุณาใช้โปรแกรม Chrome ในการลงทะเบียนและกรอกข้อมูล : ติดตั้งโปรแกรม Chrome

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 09-5656-2797,02-288-5547 อีเมล : specialset2013@hotmail.com