เรียน สพม. / สพป. ทุกแห่ง    

ระบบเปิดให้ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลนักเรียนในปีการศึกษา 2/2562
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
โรงเรียน ยืนยันข้อมูลวันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2562

คลิก -->หนังสือนำส่ง
-------------------------------------------------------------

                          ผู้ดูแลระบบโรงเรียนสามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบได้ที่เมนูหน้าเว็บค่ะ
                          คลิก--> คู่มือโปรแกรมสำหรับโรงเรียน [อัพเดท]
                          คลิก--> คู่มือโปรแกรมสำหรับเขตพื้นที่ [อัพเดท]

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โทร 0 2288 5547, 09 5656 2797 ประสานงานด้านการบันทึกข้อมูลระบบโปรแกรม SET
โทร 0 2288 5543-4 ประสานงานด้านการคัดกรองและการจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ

15 ตุลาคม 2562
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ

กรุณาใช้โปรแกรม Chrome ในการลงทะเบียนและกรอกข้อมูล : ติดตั้งโปรแกรม Chrome

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 09-5656-2797,02-288-5547 อีเมล : specialset2013@hotmail.com