เรียน สพม. / สพป. ทุกแห่ง    

เนื่องจากระบบมีการปรับปรุงรหัสเขตพื้นที่การศึกษา กรุณาลงทะเบียนผู้ดูแลระบบใหม่ ค่ะ

-------------------------------------------------------------

ระบบเปิดให้ กรอกข้อมูลสัญญาจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ (สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้น)
รอบ 6 เดือนหลัง (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2564) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

-------------------------------------------------------------

ระบบเปิดให้ กรอกข้อมูลแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP/IIP)
ภาคเรียนที่ 1/2564 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                          คลิก --> คู่มือการกรอกข้อมูลแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
                          คลิก --> คู่มือการกรอกข้อมูลแผนจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IIP)
-------------------------------------------------------------
                         
ผู้ดูแลระบบโรงเรียนสามารถลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบได้ที่เมนูหน้าเว็บค่ะ
                          คลิก --> คู่มือการลงทะเบียนสำหรับเขตพื้นที่[อัพเดท]
                          คลิก --> คู่มือการลงทะเบียนสำหรับโรงเรียน[อัพเดท]

                          คลิก --> แบบคัดกรองคนพิการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โทร 0 2288 5547, 09 5656 2797 ประสานงานด้านการบันทึกข้อมูลระบบโปรแกรม SET
โทร 0 2288 5543-4 ประสานงานด้านการคัดกรองและการจัดสรรพี่เลี้ยงเด็กพิการ

15 สิงหาคม 2564
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ

กรุณาใช้โปรแกรม Chrome ในการลงทะเบียนและกรอกข้อมูล : ติดตั้งโปรแกรม Chrome

งานข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 09-5656-2797,02-288-5547 อีเมล : specialset2013@hotmail.com